Pelare ett par

Pelare ett par

Gustaviansk stil
Tidigt 1900-tal

Pris: 
2.400€/paret